വീട്ടമ്മമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌.........

Monday, November 15, 2010


ഒരു കിലോ മുളകുപൊടി വാങ്ങിയ വീട്ടമ്മയ്ക്ക്‌ ആദായവകുപ്പിന്റെ നോട്ടിസ്‌

"ധന സ്രോതസ്‌ അറിയിക്കണമെന്ന്"

ധനവാൻ.........

Thursday, November 4, 2010


ധനാകർഷണയന്ത്രം വാങ്ങാനെത്തിയ ആൾ ജ്യോത്സനൊട്‌ തിരക്കി"ഇതു കൊണ്ട്‌ ധനവാനായ ഒരാളെ കാണിച്ചുതരാമോ"
ജ്യോത്സൻ സ്വന്തം നെഞ്ചിലേക്ക്‌ വിരൽ ചൂണ്ടി